• Sídlo firmy v Brně již za 199 Kč.

  • Zřízení již do 24 hodin.

  • Prestižní adresa v Brně.

Sídlo firmy v Brně

V dnešní době je zcela běžné a naprosto legální mít sídlo firmy na virtuální adrese. Na trhu fungují společnosti, které se poskytováním sídel zabývají. Tyto firmy mají zpravidla k dispozici lukrativní nemovitosti, které mohou podnikatelům výrazně pomoci zlepšit firemní image. Dobrá adresa je totiž součástí úspěchu. Podle zákona každá společnost musí mít své sídlo, bez sídla nelze zapsat žádnou společnost do obchodního rejstříku. Moderní podnikatelé jsou si navíc vědomi faktu, že je výhodnější mít sídlo firmy na stálé adrese než provádět změny v obchodním rejstříku při každém stěhování provozoven či kanceláří. Dobré sídlo společnosti, zejména sídlo firmy ve velkém městě jako např. Brno je totiž jedním z předpokladů pro vytvoření dobrého jména společnosti a zvýšení její prestiže. Pokud tedy podnikatel zvolí sídlo své společnosti opravdu dobře, má větší naději na úspěch, než kdyby sídlil v nevýznamné obci nebo sídlo často měnil.

Umístění sídla firmy je nutno věnovat velkou pozornost. Každý podnikatel jistě potvrdí, že na své potenciální klienty udělá lepší dojem sídlem na adrese, která je pro ně dostupná a přitom je to adresa reprezentativní. Prestižní sídlo firmy zlepší podnikatelskou image každé společnosti. Vzhledem k tomu, že podle obchodního zákoníku sídlo firmy nemusí být totožné s fyzickým umístěním podnikatelova bydliště nebo jeho dílen a provozoven, každý podnikatel si může vybrat adresu opravdu podle svých potřeb.

Například sídlo firmy umístěné na perfektní adrese uprostřed moravské metropole Brna je velmi vhodné pro podnikatele z jihomoravského regionu. Sídlo firmy v Brně nabízí obdobné výhody velkoměsta jako pražská sídla. Službu poskytnutí sídla firmy Brno využijí podnikatelé, kteří nemohou nebo nechtějí mít sídlo firmy umístěné na adrese svého vlastního bydliště nebo provozovny. Je to také služba vhodná pro podnikatele, kteří z provozních důvodů často místo svého podnikání mění nebo např. pracují pouze ze svého domova. Pro takové podnikatele je stálá adresa sídla firmy uvedená v obchodním rejstříku velkou výhodou. Nemusejí opakovaně informovat úřady, obchodní partnery ani klienty o změně adresy a v neposlední řadě jistě ocení i drobné finanční úspory spočívající v tom, že ani nemusejí vynakládat finanční prostředky na aktualizaci svých obchodních dokumentů, razítek, kontaktů na webových stránkách apod.

Sídlo firmy v Brně nebo v jiném velkém městě udělá dobrou službu i podnikatelům, kteří často cestují, zejména v případě, pokud si spolu se službou poskytnutí sídla v Brně objednají ještě doplňkovou službu virtuální kanceláře. V rámci služby virtuální kanceláře jim bude poskytnuta komplexní profesionální administrativní péče, navíc si na virtuální adrese sídla své firmy mohou také krátkodobě pronajmout jednací místnosti pro potřeby konání valných hromad, schůzek s klienty nebo pro reprezentativní potřeby.

Již za 199 Kč / měsíčně

Sídlo firmy v Brně také zajišťuje větší anonymitu než sídlo na malém městě nebo na vesnici, což může být pro některé podnikatele rovněž přínosné. Mnozí také uvítají fakt, že podle průzkumů četnost kontrol z finančních úřadů je ve větších městech menší.

Adresa sídla je vizitkou pro každou firmu. Sídlo společnosti umístěné na prestižní adrese v Brně zvýší důvěryhodnost společnosti, která takovou dobrou adresu použije, a může tak podpořit její úspěch u potenciálních obchodních partnerů a klientů.

Nemovitosti, v nichž jsou poskytována sídla firmám, jsou umístěny poštovní schránky a pracuje v nich vyškolený sekretariát, který zajišťuje přebírání a evidenci příchozí pošty pro společnosti, které zde mají sídlo své firmy umístěné. Samozřejmé je také označení firmy a identifikačního čísla v rámci budovy. Klienti, kteří si objednají sídlo společnosti v Brně, mají možnost využít i řadu doplňkových služeb, z nichž některé jsou v ceně poskytnutí sídla a některé za další poplatek: V ceně služby je samozřejmě označení nemovitosti názvem a identifikačním číslem klienta, poštovní schránka, příjem a úschova doručené pošty a jiné korespondence, oznámení o doručené poště e-mailem a možnost vyzvedávání pošty podle dohody. Za příplatek lze objednat službu virtuální kancelář zahrnující např. přeposílání pošty na libovolnou adresu v ČR i v zahraničí, nascanování došlé pošty a její přeposílání na klientovu elektronickou adresu, krátkodobý pronájem kanceláří a zasedacích či jednacích místností nebo příjem telefonních vzkazů a služby operátorky.

Výhody sídla firmy v Brně

Mít dobré sídlo firmy je dnes snadné. Dobré a stálé sídlo je pro moderního majitele firmy součástí úspěchu. Dobré sídlo spoluvytváří dojem, který si o podnikateli a jeho firmě vytvářejí jeho partneři, jeho potenciální klienti a nakonec i jeho konkurenti. Moderní podnikatel si uvědomuje, že je praktičtější ponechat sídlo firmy na stálé adrese než provádět změny v obchodním rejstříku při každém stěhování provozoven či kanceláří nebo při změně místa podnikání. Kvalitní adresa společnosti, zejména sídlo firmy umístěné do velkého města, je totiž jedním z předpokladů pro vytvoření a zejména udržení dobrého jména společnosti a zvýšení a udržení její prestiže

Volbě adresy pro sídlo své firmy by měl každý podnikatel věnovat velkou pozornost. Pokud podnikatel zvolí sídlo své společnosti opravdu dobře, má větší naději na úspěch, než kdyby sídlil v nevýznamné obci nebo sídlo často měnil. Každý podnikatel si uvědomuje, že na své budoucí klienty udělá lepší dojem, když adresa jeho firmy bude na prestižní adrese.

Vzhledem k tomu, že podle obchodního zákoníku sídlo firmy nemusí být totožné s fyzickým umístěním podnikatelových dílen a provozoven, každý podnikatel si může vybrat adresu opravdu podle svých potřeb.

Dobré jméno firmy netvoří jenom dobře odvedená zakázka, podnikatel musí myslet i na to, aby v případě změny adresy dílen, provozoven nebo kanceláří nedošlo k problémům s jeho dostupností. Pro podnikání není nikdy dobré, když se podnikatel nebo společnost ztratí svým partnerům nebo zákazníkům ze zřetele jenom proto, že změnil adresu společnosti a jeho obchodní partneři nebo klienti ho pracně dohledávají.

Nejlevnější sídlo firmy v Brně

Sídlo firmy v Brně je velmi výhodné pro podnikatele z jižní Moravy, kteří potřebují mít sídlo své firmy na dobré adrese. Sídlo firmy v Brně poskytuje stejné výhody velkoměsta jako sídla v hlavním městě. Službu poskytnutí sídla firmy v Brně ocení podnikatelé, kteří si nechtějí zřídit sídlo firmy na adrese svého vlastního bydliště nebo provozovny. Služba poskytnutí sídla společnosti v Brně je vhodná také pro podnikatele, kteří často své provozovny stěhují, potom je pro ně stálá adresa sídla firmy uvedená v obchodním rejstříku velkou výhodou. Nemusejí myslet na informování úřadů, obchodních partnerů i klientů o změně adresy. Milým bonusem firmy na stálé adrese jsou také drobné finanční úspory spočívající v tom, že ani nemusejí vynakládat finanční prostředky na obměnu svých obchodních dokumentů, razítek apod.

Výhodu sídla společnosti umístěného na dobrou adresu v Brně využijí také podnikatelé, kteří jsou často na cestách. Poskytnutí sídla v Brně je možno také doplnit poskytnutím služby virtuální kanceláře. V rámci této služby dostanou podnikatelé komplexní profesionální administrativní servis, navíc si na virtuální adrese sídla své firmy mohou také krátkodobě pronajmout jednací místnosti pro potřeby konání valných hromad, schůzek s klienty nebo pro reprezentativní potřeby.

V porovnání s náklady, které by podnikatel vynakládal na pořízení, zařízení a provoz vlastní kanceláře nebo na pronájem fyzické kanceláře, dále na platy administrativnímu personálu a na jeho zdravotní a sociální pojištění a na další služby a energie spojené s provozem fyzické kanceláře, jsou ceny za službu poskytnutí virtuálního sídla firmy Brno a virtuální kanceláře opravdu výhodné.

Sídlo, na kterém lze v Brně získat virtuální adresu pro firmu, je umístěno na opravdu prestižní adrese v samém centru moravské metropole a zaručí podnikatelům, kteří jej využijí, skvělou podnikatelskou image.

Poskytnutí virtuální kanceláře v Brně

Firma bez sídla není schopna existence, sídlo společnosti je základní podmínkou pro její zapsání do obchodního rejstříku. Jestliže ale provoz firmy nebo charakter služeb, které poskytuje, vyžadují časté stěhování provozoven, jestliže sám podnikatel často cestuje nebo pracuje jenom z domova, musí majitel firmy opakovaně podstupovat administrativní kroky vedoucí ke změně sídla firmy v obchodním rejstříku, hlásit změnu sídla firmy na mnoha úřadech a v bankách, objednávat nové verze firemních dokumentů, faktur, razítek nebo vizitek, platit za aktualizaci webových stránek apod. Navíc podnikatele, který se často stěhuje, postupně jeho klienti a jeho obchodní partneři ztratí ze zřetele a jeho firma neprosperuje tak, jak by se dalo očekávat.

Negativních dopadů častého stěhování se lze vyvarovat využitím virtuálního sídla firmy. Na trhu působí specializované odborné firmy poskytující výhodně virtuální sídlo pro společnosti, které to potřebují. Virtuální sídlo společnosti je trvale zapsáno v obchodním rejstříku a na veškerých firemních obchodních dokumentech jako jsou formuláře, objednávky, obchodní dopisy, faktury, firemní razítka a vizitky jejích jednatelů.

Pořídit si virtuální sídlo pro firmu je v současnosti naprosto legální řešení pro podnikatele, kteří necítí potřebu pro své podnikání kupovat a zařizovat nebo pronajímat vlastní stálou kancelář, nehodlají vynakládat finanční prostředky na její vybavení nábytkem a komunikační technikou, na spotřebu energií a další provozní náklady, platit mzdu a sociální a zdravotní pojištění administrativnímu personálu.

Virtuální sídlo firmy s výhodou využijí také takoví podnikatelé, kteří často cestují, často potřebují přemísťovat své provozovny nebo charakter jimi poskytovaných služeb není vázán na jediné místo, nebo např. plánují jenom krátkodobý projekt.

Za pouhých 199 Kč / měsíčně

Sídlo společnosti je po právní stránce upraveno v § 19c občanského zákoníku z roku 2009. V souladu s touto právní úpravou mohou právnické i fyzické osoby mít sídlo společnosti i v místě, kde se jejich společnost fyzicky nevyskytuje.

Virtuální sídlo společnosti umístěné na atraktivní adrese v centru Brna přináší podnikatelům mnoho výhod. Virtuální sídlo ve velkoměstě zvyšuje prestiž podnikatele v očích jeho konkurence, obchodních partnerů i zákazníků. Virtuální sídlo společnosti je trvale zapsáno v obchodním rejstříku bez ohledu na to, zda podnikatel své fyzické provozovny nebo kanceláře stěhuje. Virtuální sídlo umístěné na adrese ve velkém městě mimo jiné také snižuje pravděpodobnost kontrol ze strany finančních a správních úřadů.

Nemovitost v samém centru Brna, v níž jsou poskytovány služby virtuálního sídla a virtuální kanceláře, je označena jménem firmy, je na ní umístěna poštovní schránka pro příjem pošty a je zde zajištěn servis přeposílání došlé pošty na skutečnou aktuální fyzickou adresu, na níž se podnikatel právě zdržuje.

Virtuální sídla poskytovaná na adrese v centru Brna nemají problémy se souhlasem majitele nemovitosti, zajišťují klientům potřebný administrativní servis, ochrání soukromí rodiny podnikatele a také mohou snížit pravděpodobnost kontrol a prohlídek ze strany finančních a jiných správních úřadů.

Služba virtuální kancelář je doplňková služba ke službě poskytnutí sídla firmy. Podnikatelé, kteří využívají službu virtuální kanceláře, se mohou lépe soustředit na odbornou stránku svého vlastního podnikání a nemusejí si dělat starosti například s přijímáním a obsluhou pošty na adrese virtuálního sídla, přijímáním vzkazů apod.

Virtuální kancelář v centru Brna zaměstnává výkonný, spolehlivý a profesionálně vyškolený administrativní personál. O náklady na jeho mzdu a sociální a zdravotní pojištění se dělí firmy, které na dané adrese mají umístěno své sídlo a které si zde zároveň objednaly službu poskytnutí virtuální kanceláře. Jsou to jednoduché počty: tento personál pečuje zkrátka mnohem efektivněji o více firem najednou.

Samotná služba virtuální kanceláře pak zahrnuje veškeré služby související s příjmem, úschovou a předáváním došlé korespondence, zahrnuje i oznámení o došlé poště e-mailem a informace o možnosti jejího vyzvednutí, skenování pošty došlé na adresu virtuální kanceláře, přeposílání pošty došlé na adresu virtuální kanceláře na adresu určenou klientem, příjem telefonních vzkazů a jejich předávání na email klienta, krátkodobý pronájem kanceláří nebo jednacích prostor na adrese virtuálního sídla.

Atraktivní obchodní adresa je výhodou pro každého podnikatele. Moderní trend poslední doby je virtuální sídlo společnosti a virtuální kancelář.

Nevýhody sídla v bytě / domě / vlastní nemovitosti

V současnosti je zcela běžné a také úplně v souladu se zákonem mít sídlo firmy na virtuální adrese, to znamená na adrese, na které se provozovny ani kanceláře firmy fyzicky nenacházejí. Na trhu fungují společnosti, které se poskytováním sídel zabývají. Tyto firmy mají zpravidla k dispozici zajímavé nemovitosti, které mohou podnikatelům výrazně pomoci zlepšit firemní image. Dobrá adresa je totiž součástí úspěchu. Podle zákona je sídlo pro každou společnost podmínkou, bez níž ji nelze zapsat do obchodního rejstříku. Moderní podnikatelé jsou si vědomi faktu, že je výhodnější mít sídlo firmy na stálé adrese než provádět změny v obchodním rejstříku při každém stěhování provozoven či kanceláří. Dobré sídlo společnosti, zejména sídlo firmy ve velkém městě, představuje základní předpoklad pro vytvoření a udržení dobrého jména společnosti a zvýšení její prestiže.

Podnikatelé, kteří ve své firmě nezaměstnávají žádné zaměstnance, si často z úsporných důvodů umísťují sídlo své společnosti do svého vlastního domu či bytu. Tato praxe ale nemusí být navzdory určitým finančním úsporám vždy ta nejvýhodnější.


Nevýhod sídla společnosti umístěného ve vlastním bytě je možno vyjmenovat hned několik:

Především může majiteli firmy hrozit exekuce majetku, který nepatří společnosti. Exekutor zkrátka začne zabavovat veškerý majetek, který se v sídle společnosti nachází, a jen těžko se mu dokazuje, že tento majetek je např. osobním vlastnictvím jiného člena podnikatelovy rodiny a firmě vůbec nenáleží.

Víte jaké jsou nevýhody? Nevíte? Tak čtěte dále!

Jiný důvod hovořící proti praxi umístit sídlo firmy do bytu je ochrana soukromí rodiny. Každý podnikatel totiž musí zajistit, aby v místě sídla společnosti byl umožněn kontakt společnosti s veřejností a zejména s představiteli orgánů státní správy. Živnostenský nebo stavební úřad má např. v některých případech právo provádět prohlídky provozovny. Tuto povinnost musí tedy podnikatel splňovat i v případě, že sídlo své společnosti ponechal v bytě, který sdílí se svou vlastní rodinou.

Dále je nutno si uvědomit, že sídlo společnosti v bytě, který je součástí bytového domu, podléhá souhlasu majitele nemovitosti s umístěním firmy. Je tedy třeba mít souhlas bytového družstva, souhlas společenství vlastníků jednotek, popřípadě souhlas majitele činžovního domu či majitele nájemní vily apod. V některých případech může být sídlo společnosti v bytě dokonce v rozporu se zákonem: podle §19c, odst. 4 Občanského zákoníku může sídlo právnické osoby být v bytě pouze v případě, že je to slučitelné s jejím účelem a odpovídá to i povaze a rozsahu její činnosti. Právnická osoba potřebuje k zápisu svého sídla do obchodního rejstříku a k získání živnostenského oprávnění souhlas majitele prostor, v nichž bude její sídlo umístěno. Souhlas se sídlem firmy slouží jako podklad pro zápis firmy do obchodního nebo živnostenského rejstříku. Nemovitost, ve které bude sídlo firmy umístěno, musí být přesně specifikována číslem popisným a/nebo orientačním (pokud možno oběma), číslem listu vlastnictví, na kterém je zapsána a údajem, u kterého katastrálního úřadu je nemovitost evidována. Zákon také vyžaduje, aby podpis na prohlášení o souhlasu s umístěním sídla byl úředně ověřen. Při zápisu do obchodního rejstříku dále nesmí být prohlášení starší než 3 měsíce. Náležitosti dokumentu dokládajícího souhlas se sídlem firmy jsou upraveny obchodním zákoníkem i živnostenským zákonem. Podle živnostenského zákona však není třeba užívací titul k sídlu prokazovat, pokud je sídlo již zapsáno do obchodního rejstříku.

Velmi zásadní důvod hovořící proti umístění sídla společnosti do vlastního bytu je potom prestiž, image společnosti, která je na dobré adrese rozhodně lepší než v bytě.

Proč virtuální sídlo / kancelář od Sídlo firmy Brno?

Trendem moderního podnikání se stalo využívání služeb virtuálního sídla a virtuální kanceláře. Na trhu fungují specializované společnosti, které se poskytováním sídel zabývají. Jednou z předních společností fungujících v této oblasti je firma Profispolečnosti.cz. Profispolečnosti.cz disponují lukrativními nemovitostmi na atraktivních adresách v Praze, Brně a Ostravě.

Podnikatelé, kteří umístí sídla svých firem na tyto prestižní adresy, mohou rozhodně počítat se zlepšením firemní prestiže své společnosti. Dobrá a také stálá adresa firmy je tradičně zásadní součástí úspěchu. Moderní podnikatelé jsou si vědomi faktu, že je výhodnější mít sídlo firmy na stálé adrese než provádět změny zápisu v obchodním rejstříku při každém stěhování provozoven či kanceláří. Dobré sídlo společnosti, zejména sídlo firmy ve velkém městě, je totiž jedním z předpokladů pro vytvoření dobrého jména společnosti a základem pro vytvoření dobré firemní tradice. Pokud tedy podnikatel zvolí sídlo své společnosti opravdu dobře, má větší naději na úspěch, než kdyby sídlil v nevýznamné obci nebo sídlo často měnil.

Sídla společností, která poskytuje firma Profispolečnosti.cz, jsou umístěna na výhodných adresách v Praze 1, 2, 8, 9, 10, dále v samém centru Brna a na dobré adrese v Ostravě, Profispolečnosti.cz nabízí ale také klidné sídlo firmy na Praze západ. Ceny sídel jsou velmi výhodné, samozřejmě se navzájem od sebe liší nejen podle konkrétní lokality, ale také podle délky pronájmu – čím delší pronájem, tím levněji vyjde cena za měsíc. Klienti, kteří využijí služby od Profispolečnosti.cz, nebudou mít rozhodně problémy se souhlasem vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti, což je problém, který u některých neseriózních poskytovatelů sídel může nastat.

Na objektech, kde Profispolečnosti.cz poskytují sídla svým klientům, jsou umístěny tabulky se jmény klientských společností a poštovní schránky a funguje v nich vyškolený administrativní personál, který zajišťuje správu a evidenci příchozí pošty pro společnosti, které zde mají sídlo své firmy umístěné. Samozřejmé je také označení firmy a identifikačního čísla v rámci budovy. Klienti, kteří si objednají sídlo společnosti od Profispolečnosti.cz, mají možnost využít i řadu doplňkových služeb, z nichž některé jsou v ceně poskytnutí sídla a některé za další poplatek:

  • V ceně služby je samozřejmě označení nemovitosti názvem a identifikačním číslem klienta, poštovní schránka, příjem a úschova doručené pošty a jiné korespondence, oznámení o doručené poště e-mailem a možnost vyzvedávání pošty.
  • Za příplatek v rámci servisu virtuální kanceláře na všech adresách, na kterých poskytují sídla Profispolečnosti.cz, lze objednat přeposílání pošty na libovolnou adresu v České republice i v zahraničí, skenování pošty a její zasílání do klientovy schránky elektronické pošty nebo příjem telefonních vzkazů a služby operátorky.
  • V rámci služby lze dokonce objednat také krátkodobý pronájem kanceláří a zasedacích či jednacích místností pro účely konání valných hromad společnosti, jednání s obchodními partnery nebo se zákazníky nebo pro účely reprezentyční.

Mít své vlastní sídlo je pro každou firmu povinnost podle zákona, bez sídla firmy nemůže dojít k zápisu firmy do obchodního rejstříku. Tím ale úloha sídla firmy zdaleka nekončí. Dobré sídlo je přirozenou vizitkou každé firmy, tvoří základní předpoklad pro její vysokou prestiž. Sídlo společnosti umístěné na prestižní adrese může podpořit její úspěch u potenciálních obchodních partnerů a zvýšit důvěryhodnost u jejích klientů.

Možnost vybrat si sídlo na adrese, na které se podnikatel ani jeho společnost fyzicky nevyskytuje, byla legalizována novelou občanského zákoníku z roku 2009, která byla následně potvrzena i novelou obchodního zákoníku z roku 2012.

Využití služby poskytnutí virtuálního sídla a virtuální kanceláře od firmy Profispolečnosti.cz je nejenom velmi výhodné, ale také naprosto v souladu se zákonem.

Kontaktujte nás

Tam kde jsme každý den k zastižení

Adresa

Příkop 843/4, 615 00 Brno

Telefon

Tel/fax: +420 266 793 324

Mobil: +420 773 537 791

Email

Info: [email protected]